• Dobrodošli u
    REA LAB
    Zakažite sastanak ili se samo više informišite na
    × Obim Kontrolno telo 1720 (q-06) Obim  Laboratorije 17025 (q-01) Sertifikat o Akreditaciji po SRPS ISO/IEC 17025 Sertifikat o Akreditaciji po SRPS ISO/IEC 17020
    × Sistem menadzment IQNET_Sertifikat_45001 Sistem menadzment IQNET_Sertifikat_9001 Sistem menadzment IQNET_Sertifikat_14001 Sistem menadzment ISO 9001_Sertifikat Sistem menadzment ISO 14001_Sertifikat Sistem menadzment ISO 45001_Sertifikat
    × Rešenje MŽS - zemljište Rešenje Ministarstva - zemljište-1-3 Rešenje Ministarstva - zemljište